Zawarcie małżeństwa w świetle polskiego prawa

W świetle polskiego prawa małżeństwo mogą zawrzeć osoby pełnoletnie, które nie są spokrewnione ani spowinowacone. Obecnie ślub cywilny: https://z-milosci.pl/blog/slub-cywilny-koszt-formalnosci cieszy się dużym zainteresowaniem. 

Formalności przy ślubie cywilnym

Przede wszystkim trzeba załatwiać mniej formalności niż przy ślubie kościelnym. Osoby, które nie wiedzą jak działa ślub cywilny powinny dowiedzieć się z tego artykułu. Zawarcie związku małżeńskiego to w rzeczywistości nic innego jak klasyczna czynność administracyjna. Do urzędu stanu cywilnego należy złożyć wniosek razem ze wszystkimi dokumentami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w dowolnym oddziale można złożyć taki wniosek, ponieważ rejestracja stanu cywilnego od 2015 roku jest elektroniczna. Trzeba też pamiętać o złożeniu oświadczenia o uznaniu ojcostwa, jeżeli para młoda ma wspólne dzieci, a także gdy oczekują dziecka. To właśnie podczas wizyty w urzędzie stanu cywilnego wpisywany jest mężczyzna do aktu urodzenia dziecka. Później na podstawie woli nowożeńców sporządza się protokół. 

Przeszkody małżeńskie

Trzeba też mieć na uwadze, że dziecku po 13 roku życia może samodzielnie decydować o przyjęciu nazwiska. Jeżeli nie wyrazi na to zgody to nie ma żadnego sposobu, żeby je zmusić. W polskim prawie jest również możliwe zawarcie związku małżeńskiego przez cudzoziemców. Niezbędne jest oczywiście dołączenie zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego. Takie zaświadczenie musi być oczywiście dołączone razem z polskim tłumaczeniem przysięgłym. W niektórych przypadkach Sąd Rejonowy wydaje postanowienie o zwolnieniu z tego obowiązku, czyli dołączenia zaświadczenia. W takiej sytuacji do USC należy dostarczyć te postanowienie. Wśród obowiązkowych dokumentów trzeba wymienić dowód tożsamości lub paszport i skrócony akt urodzenia. Po przejęciu nazwiska swojego partnera również trzeba załatwić wiele formalności. Takie instytucje jak urząd miasta, bank oraz urząd skarbowy powinny dostać informacje o zmianie nazwiska. Wśród nowożeńców popularne jest także zakładanie wspólnego konta bankowego. 

Przygotowania do ślubu

Małżonkowie mogą oczywiście zatrzymać swoje obecne nazwiska, przyjąć jedno wspólne lub stworzyć nazwisko dwuczłonowe, które będzie połączeniem ich nazwisk. Z reguły przyjęło się, że to kobiety przyjmują nazwisko swojego partnera, a nie na odwrót. Należy jednak pamiętać, że jest równouprawnienie, dlatego mężczyźni również mogą przyjąć nazwisko swojej żony. Gdy już podejmiecie ostateczną decyzję to musicie jeszcze złożyć odpowiednie oświadczenie. Małżonkowie zachowają obecne nazwiska, jeżeli oświadczenie nie zostanie złożone w określonym terminie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że trzeba też wymienić niektóre dokumenty po zmianie nazwiska. Jest to przede wszystkim paszport, karta zdrowotna, dowód rejestracyjny samochodu, a nawet bilet miesięczny komunikacji miejskiej. Jeżeli celem jest szybkie zawarcie związku małżeńskiego, to zdecydowanie lepiej wypada pod tym względem ślub cywilny. Ślub kościelny wymaga większej organizacji, a także dopełnienia dużej liczby formalności. Długość ceremonii nie przekracza z reguły 30 minut. Teraz, gdy już wiesz jak działa ślub cywilny możesz rozpocząć przygotowania do uroczystości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *